в мрежата

уроци за компютри мрежи и сигурност

Search
Search Keyword: Total 3 results found.
Tag: VHD Ordering:
All sections
Операционни системи (2)
Хардуер и софтуерни инструменти (1)
Виртуалния твърд диск (VHD) е файлов формат съдържащ пълната структура и съдържание представяйки твърд диск и ...
Виртуалния твърд диск (VHD) е файл на на твърдия ви диск, който действа като твърд диск в компютъра. Това ръковод...
В това ръководство ще видите как да направите виртуален диск при стартиране на компютъра с инсталационния ди...