в мрежата

уроци за компютри мрежи и сигурност

Search
Search Keyword: Total 6 results found.
Tag: ръководство Ordering:
All sections
Мрежи, Интернет и WEB (1)
Операционни системи (5)
Ако желаете да разработвате Web страници с PHP или с CMS (Система за управление на съдържанието) като Wordpress или Joolma ...
Startup Repair (поправяне на стaртирането) e инструмент за възстановяване на системата, който може да поправи опреде...
Това ръководство ще ви покаже как да заредите системата си до прозореца на System Recovery Options (опции за възстановяв...
В това ръководство ще видите как да направите виртуален диск при стартиране на компютъра с инсталационния ди...
В този списък са изброени типични проблеми възникващи при споделяне на файлове в Windows мрежите. Следвайте стъп...
Когато се опитвате да настроите или направите мрежова връзка с Windows компютър, може да се натъкнете на съобщен...