в мрежата

уроци за компютри мрежи и сигурност

Search
Search Keyword: Total 3 results found.
Tag: Copfilter Ordering:
All sections
Операционни системи (3)
Copfilter има множоство функции за филтриране на интернет трафика и оделяне на спама и вирусите от него, ето как д...
Copfilter е добавка за IPcop, така че първо трябва да имате инсталиран и работещ IPcop. IPcop върви на стандартен хардуер, ...
Copfilter е opensource решение за централизиране сигурността на мрежата, той представлява добавка за Linux рутера IPcop. По...