в мрежата

уроци за компютри мрежи и сигурност

Search
Search Keyword: Total 1 results found.
Tag: Терминали Ordering:
All sections
Операционни системи (1)
Завръщане на една технология от миналото Технологията на мрежите на тънки клиенти (терминални сървъри и терм...